Företag

Här kan ni som företag beskriva och lämna in era utmaningar till innovationsexpertisen ute i skolnätverken.

Registrera ert företag